Consult

Consult – Latin “consultare” betyder “att diskutera”

Bild på konsulter som diskuterar - Consult

Diskutera – …det behöver inte vara så kraftfullt.

Consult – “Någon att diskutera med” Det är vad jag gör som konsult – för en dialog med min uppdragsgivaren och ger råd med hjälp av mina tidigare erfarenheter.

Ofta är konsulter expert i sitt området och vanligt är också att en konsult är egen företagare med flera uppdrag samtidigt, eller anställd i ett konsultföretag där tjänster hyrs ut.Oftast är man delaktig i processen att utveckla företaget eller organisationen.

A consultant is a professional who provides advice in a particular area of expertise such as management, accountancy, the environment, entertainment,technology, law (tax law, in particular), human resources, marketing, medicine, finance, life management, economics, public affairs,communication, engineering, sound system design, graphic design, or waste management.