BusinessCard – smart visitkortssytem på Internet

Konsult för BusinessCard som IT Manager

BusinessCard är inte bara visitkort som en produkt, det är också ett smart visitkortssytem på Internet med helhetslösning från ax till limpa.

  • En smart visitkortshantering på Internet med professionellt tryck i 4-färg.
  • Form, färg och typografering förbereds efter företagets profil.
  • Korrektur online på webben eller som PDF för utskrift.
  • Bara 3 moment för att göra en beställning av visitkort.

För varje företag eller koncern upprättar jag en databas för webb och tryck (det är olika färgtekniker för webb och tryck), samt en bilddatabas för dem som vill ha personlig bild på visitkortet.

Business card from BusinessCard visitkort-online

Visitkort från businesscard.nu

Företagets uppgifter som är gemensamma för alla, blandas med uppgifter för respektive person till varje visitkort samt om man vill, en personlig bild.

Typografering definieras efter önskemål och några smarta fältrellationer skapas så att inte fula luckor uppstår ifall någon inte har uppgift om t.ex. ett mobilnr.

Där efter kan kunden själv uppdatera eller skapa ny visitkort till personalen men med kontrollerad utformning. Se ändringarna online och göra utskrifter för korrektur. Lägga beställningar för tryckning och få full kontroll på vem som beställt och vem som inte beställt.

Kvalité med logistik och mycket rationellt.

Testa nu! businesscard.nu