Problem att tilldelas IP-nummer i Windows 10 - | ITCSN |